Buddhismen och hinduismen

Vi håller på och arbetar med buddhismen och hinduismen i SO:n.

Hinduismen är en religion där man tror på otroligt  många gudar, bl.a. så tror man på Ganesha, Shiva och Vishnu. Alla gudar i hinduismen representerar olika saker som kan avgöra vem man ber till. T.ex. så ber barn till Ganesha, eftersom han är den klokaste guden. Målet för en hindu är att nå moksha, det tillfälle då livet har varit perfekt, för att då behöver man inte  återfödas igen och man kan hamna i ett gudomligt rike.

I buddhismen så tror man inte på någon gud, utan man tror på Buddha och på Siddharta Gautama. Dock så ser många Buddha som en gud och ber till  honom, men det finns ingen riktig gud inom buddhismen. Som buddhist så ska man tänk mer på andra än bara på sig själv, eftersom en buddhist inte ska vara självisk. Målet för en buddhist är att bli upplyst, att förstå

Dessa två religioner har en massa gemensamt, men har fortfarande tydliga skillnader. T.ex. så är de båda religionernas heliga byggnad ett tempel, i båda religionerna tror man på återfödelse (att man kan födas om mer  än en gång) och att man tror på karma (summan av livets goda och dåliga handlingar som påverkar ens nästa liv). Några skillnader är att hinduer tror på många gudar, medans buddhister inte tror på någon gud.

 

//Filippa